اعضای هیات علمی


دکتر سکینه نظری

PHD بهداشت باروری(مدیر گروه مامایی  )

 CVnazari

دکتر زهره عباسی

PHD بهداشت باروری

 cv: abbasi 

راحله عسلی

کارشناس ارشد مامایی

CV:asali

محبوبه طباطبایی چهر

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری آموزش پزشکی

CV: طباطبایی چهر

الهه سالاری

کارشناس ارشد مامایی

CV: salari

مریم باقری

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری بهداشت باروری

CV: Bagheri

محبوبه قربانی

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری بیولوژی تولید مثل

CV: gorbani

دکتر مریم حسن زاده بشتیان

PHD بهداشت باروری

CVhasanzade

فرزانه خدابنده

کارشناس ارشد مامایی

CV:  خدابنده 

دکتر فرزانه رشیدی

PHD بهداشت باروری

CV: rashidi

دکتر رضوان رجب زاده

PHD اپیدمیولوژی

الهام شیردل

کارشناس ارشد مامایی

cv:  شیردل

مبینا حسین فخرآبادی

کارشناس ارشد مامایی

نازنین حصاری

کارشناس ارشد مامایی

Hesari: CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۰ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...