اعضای هیات علمی


دکتر سکینه نظری

PHD بهداشت باروری(مدیر گروه مامایی  )

 CVnazari

دکتر زهره عباسی

PHD بهداشت باروری

 cv: abbasi 

راحله عسلی

کارشناس ارشد مامایی

CV:asali

محبوبه طباطبایی چهر

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری آموزش پزشکی

CV: طباطبایی چهر

الهه سالاری

کارشناس ارشد مامایی

CV: salari

مریم باقری

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری بهداشت باروری

CV: Bagheri

محبوبه قربانی

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری بیولوژی تولید مثل

CV: gorbani

دکتر مریم حسن زاده بشتیان

PHD بهداشت باروری

CVhasanzade

فرزانه خدابنده

کارشناس ارشد مامایی

CV:  خدابنده 

دکتر فرزانه رشیدی

PHD بهداشت باروری

CV: rashidi

دکتر رضوان رجب زاده

PHD اپیدمیولوژی

الهام شیردل

کارشناس ارشد مامایی

cv:  شیردل

مبینا حسین فخرآبادی

کارشناس ارشد مامایی

نازنین حصاری

کارشناس ارشد مامایی

Hesari: CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۱۵۷ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۰۹ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۵۵۲ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۰۷۹ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۸۸۷ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۷۳۷ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۴۶۳۸ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...