News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٢٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به گروه های آموزشی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی شروع شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/102203/زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی شروع شد ١٤٠٣/٣/٨ زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی شروع شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/102204/زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده پزشکی شروع شد ١٤٠٣/٣/٢ فراخوان و درخواست ثبت نام متقاضيان همكاري در هفت حوزه هنر از حوزه هاي تمايز رسالتي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/102031/فراخوان و درخواست ثبت نام متقاضيان همكاري در هفت حوزه هنر از حوزه هاي تمايز رسالتي دانشگاه ١٤٠٣/٣/١ قابل توجه دانشجویان دانشکده پزشکی در کلیه رشته ها و مقاطع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/101117/قابل توجه دانشجویان دانشکده پزشکی در کلیه رشته ها و مقاطع ١٤٠٣/٢/٣ اطلاع رسانی آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/100707/اطلاع رسانی آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی ١٤٠٣/١/٢٩ دعوت از اساتيد و دانشجويان فعال و تاثيرگذار حوزه بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/99588/دعوت از اساتيد و دانشجويان فعال و تاثيرگذار حوزه بانوان ١٤٠٢/١١/٣٠ قابل توجه دانشجویان متاهل و صاحب فرزند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/99475/قابل توجه دانشجویان متاهل و صاحب فرزند ١٤٠٢/١١/٢٥ واکسینه شدن کلیه دانشجویان بالین در مقابل بیماری هپاتیت Bالزامی است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/99064/واکسینه شدن کلیه دانشجویان بالین در مقابل بیماری هپاتیت Bالزامی است ١٤٠٢/١١/١١ آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/98561/آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد ١٤٠٢/١٠/٢٤ معرفی اساتید مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/98185/معرفی اساتید مشاور دانشکده پزشکی ١٤٠٢/١٠/١٠ معرفی اساتید مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/98184/معرفی اساتید مشاور دانشکده پزشکی ١٤٠٢/١٠/١٠ برگزاري جشنواره مسابقات ورزشي به مناسبت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/97499/برگزاري جشنواره مسابقات ورزشي به مناسبت روز دانشجو ١٤٠٢/٩/١٥ آیین روپوش سفید دانشجویان نواستاژر دانشکده پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/97035/آیین روپوش سفید دانشجویان نواستاژر دانشکده پزشکی برگزار شد ١٤٠٢/٨/٣٠ آیین استقبال از نو دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/96170/آیین استقبال از نو دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار شد. ١٤٠٢/٨/٢ اطلاعیه تزریق واکسن آنفولانزا جهت دانشجویان اینترن و استاژر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/96169/اطلاعیه تزریق واکسن آنفولانزا جهت دانشجویان اینترن و استاژر ١٤٠٢/٨/٢ زمان بندی فوق برنامه ورزشی دانشجویان اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/96023/زمان بندی فوق برنامه ورزشی دانشجویان اعلام شد ١٤٠٢/٧/٢٦ آیین استقبال از نو دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95899/آیین استقبال از نو دانشجویان دانشکده پزشکی برگزار شد. ١٤٠٢/٧/٢٢ شروع برنامه آموزشی دانشجویان ورودی جدید از روز 22 مهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95898/شروع برنامه آموزشی دانشجویان ورودی جدید از روز 22 مهر ١٤٠٢/٧/١٩ دکتر ابوذر نصیری جهرودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95744/دکتر ابوذر نصیری جهرودی ١٤٠٢/٧/١٨ اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95900/اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/٧/١٧ دکتر رسول نیکدل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95364/دکتر رسول نیکدل ١٤٠٢/٧/٥ دکتر گلناز گودرزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95260/دکتر گلناز گودرزی ١٤٠٢/٧/٤ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پنجاهمین آزمون پذیرش دستیاری سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/95078/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پنجاهمین آزمون پذیرش دستیاری سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/٦/٢٨ انتصاب دکتر سونیا فتحی به سمت مسئول EDO دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/94658/انتصاب دکتر سونیا فتحی به سمت مسئول EDO دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٦/١١ انتصاب دکتر زکیه کشاورزی به سمت سرپرستی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/94640/انتصاب دکتر زکیه کشاورزی به سمت سرپرستی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٦/٩ لینک دریافت فرم (cv) علمی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/94593/لینک دریافت فرم (cv) علمی و آموزشی ١٤٠٢/٦/٨ برگزاری نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن می تواند گامی ارزنده در جهت ارتقای سلامت خانواده و بهبود سلامت باروری باشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/94582/برگزاری نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن می تواند گامی ارزنده در جهت ارتقای سلامت خانواده و بهبود سلامت باروری باشد ١٤٠٢/٦/٨ انتصاب دکتر رسول نیکدل به سمت معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/94580/انتصاب دکتر رسول نیکدل به سمت معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی ١٤٠٢/٦/٨ نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/93982/نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی ١٤٠٢/٥/٢٣ نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/93981/نخستین کنگره بین المللی جمعیت پایدار، آینده مطمئن و دومین جشنواره هنر در مامایی ١٤٠٢/٥/٢٣ بررسی چالشهای کلاسهای تئوری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/93210/بررسی چالشهای کلاسهای تئوری دانشجویان پزشکی ١٤٠٢/٤/٢٥ معرفی مسئول بارگزاری سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/92582/معرفی مسئول بارگزاری سایت ١٤٠٢/٤/٥ مسئول بارگزاری سایت گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/92581/مسئول بارگزاری سایت گروه های آموزشی ١٤٠٢/٤/٥ عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان استاد نمونه دانشگاه معرفی شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/92429/عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان استاد نمونه دانشگاه معرفی شد ١٤٠٢/٣/٣١ کارگاه خود مراقبتی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/92426/کارگاه خود مراقبتی ویژه اعضای هیئت علمی ١٤٠٢/٣/٣٠ فرم ثبت نام فعالان طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/92132/فرم ثبت نام فعالان طب سنتی ایران ١٤٠٢/٣/٢٢ معرفی اعضای جدید شورای صنفی دانشکده پزشکی .... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/91669/معرفی اعضای جدید شورای صنفی دانشکده پزشکی .... ١٤٠٢/٣/٦ برنامه امتحانی پایان ترم رشته پزشکی ، مامایی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/74784/برنامه امتحانی پایان ترم رشته پزشکی ، مامایی، رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی ١٤٠٢/٢/٢٥ دکتر فاطمه تنهاي كلاته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/91138/دکتر فاطمه تنهاي كلاته ١٤٠٢/٢/٢٠ چهل و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پنج شنبه مورخه 1402/2/28 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/91664/چهل و هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پنج شنبه مورخه 1402/2/28 ١٤٠٢/٢/١٩ هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76630/هیات علمی ١٤٠٠/٦/٢٤ هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76629/هیات علمی ١٤٠٠/٦/٢٤ تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76502/تقویم آموزشی ١٤٠٠/٦/١٤ تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76488/تقویم آموزشی ١٤٠٠/٦/١٣ تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76487/تقویم آموزشی ١٤٠٠/٦/١٣ تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76486/تقویم آموزشی ١٤٠٠/٦/١٣ تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76485/تقویم آموزشی ١٤٠٠/٦/١٣ اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/76320/اعضای هیات علمی ١٤٠٠/٦/١ دکتر فاطمه عروجعلیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/74753/دکتر فاطمه عروجعلیان ١٤٠٠/٢/٢٢ زمان بندی سامانه نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/74123/زمان بندی سامانه نقل و انتقال ١٤٠٠/١/٢٥ گروه های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/74029/گروه های آموزشی دانشکده پزشکی ١٤٠٠/١/٢٢ اصلاحیه اعلام اضافه شدن یک نوبت آزمون میان دوره پیش کارورزی در سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/74028/اصلاحیه اعلام اضافه شدن یک نوبت آزمون میان دوره پیش کارورزی در سال 1400 ١٤٠٠/١/٢٢ دکتر مهسا خسروجردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73737/دکتر مهسا خسروجردی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مهران رغیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73736/دکتر مهران رغیب ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر متین بختیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73735/دکتر متین بختیاری ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر حمید رضا گلدوزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73734/دکتر حمید رضا گلدوزی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر شادی ایمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73733/دکتر شادی ایمانی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر ملیحه علیزاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73731/دکتر ملیحه علیزاده ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر محمد علی توکلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73730/دکتر محمد علی توکلی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر سارا قره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73729/دکتر سارا قره ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر فرید مدیر پور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73728/دکتر فرید مدیر پور ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر برمک یعقوبیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73727/دکتر برمک یعقوبیان ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر محمد شاکری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73726/دکتر محمد شاکری ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر پیمان آل شیخ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73725/دکتر پیمان آل شیخ ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مهران قاضی سعید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73722/دکتر مهران قاضی سعید ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر الهام نیری ترشیزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73721/دکتر الهام نیری ترشیزی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکترسید یداله حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73720/دکترسید یداله حسینی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مرتضی صقی خانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73719/دکتر مرتضی صقی خانی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مهسا عبدالله ئیان مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73718/دکتر مهسا عبدالله ئیان مقدم ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر شاهرخ محمدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73717/دکتر شاهرخ محمدی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر سمیه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73716/دکتر سمیه سادات حسینی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مریم سبحانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73715/دکتر مریم سبحانی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر بیوک مرادخانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73714/دکتر بیوک مرادخانی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر سید حسن عمادی جمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73713/دکتر سید حسن عمادی جمالی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مصطفی فرج پور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73711/دکتر مصطفی فرج پور ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مریم داغستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73710/دکتر مریم داغستانی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر مریم مژدکانلو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73709/دکتر مریم مژدکانلو ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر اسماعیل فرخی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73708/دکتر اسماعیل فرخی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر امیر علی قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73707/دکتر امیر علی قهرمانی ١٣٩٩/١٢/٢٧ دکتر محمد رضا جمعه زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://medical-goam.nkums.ac.ir/Content/73706/دکتر محمد رضا جمعه زاده ١٣٩٩/١٢/٢٧