دروس ارائه شده


چیدمان دروس رشته رادیولوژی

 برنامه کلاسی نیمسال 991 رشته پرتوشناسی :

 

راديولوژي 97.docx

راديولوژي 98.docx

راديولوژي 99.docx

 

توزیع ترمی رادیولوژی 97.docx

توزیع ترمی رادیولوژی 98.docx

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...