طرح دروس و طرح دوره


طرح دوره وطرح درس جناب آقای دکتر نامدار :

ایمن شناسی عملی doc

طرح دوره آموزش مجازي درس ایمنی شناسی 991_2.doc

طرح درس ایمنی شناسی .doc

طرح دوره ایمنی شناسی .docx

جدول طرح دوره ایمنی شناسی.docx

طرح دوره وطرح درس جناب آقای دکتر عباسپور  :

طرح درس بيوشيمي پزشكي1.doc

طرح درس بيوشيمي ديسيپلين 2.doc

طرح دوره وطرح درس جناب آقای دکتر عظیمیان :

طرح دوره_.pdf

طرح دوره وطرح درس جناب آقای دکتر کبریایی  :

طرح دوره .doc

طرح دوره وطرح درس جناب آقای برزگر  :

طرح درس خون 1.doc

طرح دوره وطرح درس جناب آقای دکتر شفیعی :

طرح دوره انگل شناسی .doc

طرح دوره وطرح درس جناب آقای دکتر هاشمی :

جدول بیوشیمی غدد و هورمون  .pdf

طرح دوره  بيوشيمي مامايي_1.pdf

طرح دوره بیوشیمی کلیه .pdf

 طرح دوره بيوشيمي پزشكي2_علوم_1.pdf

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۰ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...