کارشناسان گروه آموزشی


  مینا چباکی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

و کارشناس گروه

زهرا حسینی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

و کارشناس گروه

محدثه دقتی

محل کار : بجنورد - بولوار خلیج فارس - جاده ارکان

- پردیس دانشگاه علوم پزشکی -

شماره تماس 05831513047

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...