کارشناسان گروه آموزشی


  مینا چباکی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

و کارشناس گروه

زهرا حسینی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

و کارشناس گروه

محدثه دقتی

محل کار : بجنورد - بولوار خلیج فارس - جاده ارکان

- پردیس دانشگاه علوم پزشکی -

شماره تماس 05831513047

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۱۵۷ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۱۰ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۵۵۳ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۰۸۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۸۸۷ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۷۳۸ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۴۶۳۹ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...