معرفی گروه آموزشی


معرفی گروه علوم تشریح

 

گروه علوم تشریحی به عنوان بزرگترین گروه علوم پایه  در هر دانشکده پزشکی محسوب می شود چرا که آشنایی با ساختار بدن و مطالعه  آناتومی از ارکان علم پزشکی است و دانشجویان حیطه پزشکی بر اساس نیاز باید با ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی بدن انسان آشنا باشند و نحوه تکامل دوره جنین انسان را بدانند.

در همین راستا گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی بجنورد نیز همزمان با پذیرش اولین دوره پزشکی عمومی در بهمن سال 1388 شکل گرفت و تدریس دروس آناتومی، جنین شناسی و بافت شناسی را به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی سرلوحه خود قرار داد. این گروه در سالهای 1388 تا 1397 در ساختمان دانشکده پرستاری واقع بود ولی در مهرماه سال 1397 با انتقال ساختمان دانشکده پزشکي به پردیس دانشگاهي در طبقه همکف ساختمان دانشكده پزشکی مستقر گردید و طی این سال ها با استفاده از نیروی انسانی متخصص، امکانات، تجهیزات و فضای فیزیکی موجود جهت ارائه هر چه بهتر خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان، تلاش نموده است.  در دهه های اخیرتغییراتی در اصول آموزش آناتومی پزشکی رخ داده و در حال حاضر سعی می شود به صورت تداخلی کاربردی، بالینی و عملکردی آموزش داده شود. همچنین زیر شاخه هایی از قبیل  بیولوژی سلولی ، سلولهای بنیادی، مهندسی بافت، بیولوژی تولید مثل و آنتروپولوژی به آن اضافه شده است.

در حال حاضر در گروه علوم تشریحی یک دانشیار، سه استادیار علوم تشریحی و یک استادیار بیولوژی تولید مثل و یک مربی علوم تشریحی به صورت هیات علمی و یک کارشناس ارشد به عنوان کارشناس در گروه فعالیت دارند.

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...