اعضاء هیات علمی گروه آموزشی بیماریهای عفونی
دکتر برمک یعقوبیان

دکتر محمد شاکری

دکتر پیمان آل شیخ

دکتر حمید سورگی
دکتر حمید سورگی

دکتر   مجید غفوری ( مدیر گروه آموزشی بیماریهای عفونی)
دکتر مجید غفوری ( مدیر گروه آموزشی بیماریهای عفونی)

دکتر    علی نظری
دکتر علی نظری

دکتر    سید کاوه حجت
دکتر سید کاوه حجت

دکتر    سید احمد هاشمی
دکتر سید احمد هاشمی

مشاهده آرشیو مطالب ...

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...