دروس ارائه شده


برنامه آموزشی گروه داخلی بخش پوست   تیر،مرداد و شهریورماه بیمارستان امام رضا (ع)                                                                   

کارآموزی-ورودی 93

ردیف

اسامی گروه

 

98/4/15

98/5/15

98/6/1  

2

سمیه ایزانلو-محدثه بابائی نژاد- مرضیه شاکری- فاطمه شایان فر- مسعود نیکدلان. علی آبادی

 

امام رضا

پوست

 

 

                                                                                          کارآموزی- ورودی 94

8

فاطمه کمالی- ناهید درتومی- ندا نوری-طبسی- صابری- گواهی

 

امام رضا (ع)

   پوست

 

کارورزی 91

ردیف

اسامی

تیر

مرداد

شهریور

کارورزی 92

5

سعیدفروزانیان       تکتم ترابی

نیمه اول- امام رضاع

پوست

 

 

7

 

 

 

 

2

جوانشیر . رحیمیان . شاکری

 

امام رضا (ع)

       پوست

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۱۵۷ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۱۰ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۵۵۳ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۰۸۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۸۸۷ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۷۳۸ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۴۶۳۹ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...