دروس ارائه شده


برنامه آموزشی گروه داخلی بخش پوست   تیر،مرداد و شهریورماه بیمارستان امام رضا (ع)                                                                   

کارآموزی-ورودی 93

ردیف

اسامی گروه

 

98/4/15

98/5/15

98/6/1  

2

سمیه ایزانلو-محدثه بابائی نژاد- مرضیه شاکری- فاطمه شایان فر- مسعود نیکدلان. علی آبادی

 

امام رضا

پوست

 

 

                                                                                          کارآموزی- ورودی 94

8

فاطمه کمالی- ناهید درتومی- ندا نوری-طبسی- صابری- گواهی

 

امام رضا (ع)

   پوست

 

کارورزی 91

ردیف

اسامی

تیر

مرداد

شهریور

کارورزی 92

5

سعیدفروزانیان       تکتم ترابی

نیمه اول- امام رضاع

پوست

 

 

7

 

 

 

 

2

جوانشیر . رحیمیان . شاکری

 

امام رضا (ع)

       پوست

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...