برنامه های آموزشی دوره مقدمات بالینی کارآموزی - کارورزیبیمارستان

گروه

ورودی

اسامی گروه

تعداد

دانشجوی اضافه شده

بخش

ماه

کارورزان

امام علی (ع)

4

91

 

-سلیمی -سقایان(چشم/ ENT )-

"بقایی - تقاصی- پولادی-

(ENT) نیمه اول

5

-

ENT

مرداد

3

92

آبرون- موسی فرخانی

2

-

جراخی

مرداد

4

92

علی رضا بیباک- رضازاده- امیرخانی- محمودیان

4

-

جراحی

مرداد

 

فرمها و فایلهای گروه آموزشی ارتوپد .جراحی

لاگ بوك اينترني طب.pdf

لوگ بوك استاژر ارتوپدي.pdf

لوگ بوك اينترن ارتوپدي.pdf

لوگ بوك جراحي .pdf

دفترچه فعالیتهای تئوری و عملی دانشجویان پزشکی.docx

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...