برنامه های آموزشی دوره مقدمات بالینی کارآموزی - کارورزی


برنامه آموزشی مقطع کارآموزی بخش کوکان.

برنامه آموزشی ضروری مقطع کارورزی بخش کوکان

         برنامه هفتگی گروه کودکان

 

موضوع برنامه ها

      مکان

شنبه

8-9 گزارش صبحگاهی

 راند بخش، کنفرانس با حضور استاد،

حضور در درمانگاه با اساتید

 

بخش اطفال

یک شنبه

ساعت 9-8 ژورنال کلاب ، case report   ، mortality

راند بخش ، کنفرانس با حضور استاد،

حضور در درمانگاه با اساتید

بخش اطفال

دو شنبه

گراند راند – راند بخش و کنفرانس با حضور استاد

حضور در درمانگاه با اساتید

بخش اطفال

سه شنبه

8 -9 گزارش صبحگاهی

 راند بخش، کنفرانس با حضور استاد،

حضور در درمانگاه با اساتید

بخش اطفال

چهار شنبه

راند بخش، کنفرانس با حضور استاد،  حضور در درمانگاه با اساتید

بخش اطفال

پنج شنبه

راند بخش، کنفرانس با حضور استاد،  حضور در درمانگاه با اساتید

 بخش اطفال

 

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۱۵۷ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۰۹ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۵۵۲ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۰۷۹ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۸۸۷ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۷۳۸ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۴۶۳۸ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...