معرفی مدیر گروه


 


 

نام و نام خانوادگی :  دکتر شاهین مافی نژاد
تحصیلات:  متخصص اطفال و فوق تخصص بیماریهای نوزادان
سمت/ رتبه: استادیار
پست الکترونیک: shahinmaf@yahoo.com 
آدرس محل کار: بیمارستان بنت الهدی  (س)
رزومه: لینک دریافت cv
تلفن تماس :(05832236551)

شرح وظايف مدير گروه به شرح ذيل مي باشد:

الف- تهيه برنامه هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه، براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده.

ب- ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاء گروه.

ج- نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي و تاييد آن در سامانه ثبت كاركرد اعضاء هيات علمي.

د- تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده.

ه- تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.

و- تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات،پيشنهادات و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.

ز- پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

ح- انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده.

ط- پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروه هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.

ي- ارزيابي كار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.

:

 

 

 

 

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...