تماس با گروه آموزشی


طاهره مجیدزاده

لیسانس بهداشت محیط

کارشناس آموزش بالینی پزشکی

    گروه آموزشی اطفال

محل کار : بجنورد - بولوار خلیج فارس - جاده ارکان - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان امام حسن ع طبقه 6  تلفن تماس 05831514197 داخلی 4197

زهره براتی پور

کارشناس آموزش بالینی پزشکی

    گروه آموزشی اطفال

محل کار : بجنورد - خیابان زایشگاه  - بیمارستان بنت الهدی

  تلفن تماس 05832236551 داخلی 141

 

 

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۱۴۶ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۰۶ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۵۵۰ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۰۷۸ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۸۸۴ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۷۳۰ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۴۶۳۵ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۳۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...