کارشناسان گروه آموزشی


زهره براتی پور

کارشناس آموزش بالینی پزشکی

    گروه آموزشی اطفال

محل کار : بجنورد - خیابان زایشگاه  - بیمارستان بنت الهدی (س)

  تلفن تماس 05832236551 داخلی 141

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۱۵۶ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۰۹ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۵۵۲ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۰۷۹ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۸۸۶ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۷۳۷ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۴۶۳۸ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۳۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...