کارشناسان گروه آموزشی


فهیمه رضا زاده

کارشناس آموزش بالینی پزشکی

    گروه آموزشی اطفال

محل کار : بجنورد - بولوار خلیج فارس - جاده ارکان - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - بیمارستان امام حسن ع طبقه 6  تلفن تماس 05831514197 داخلی 4197

 

 

 

 

جستجو
دکتر هادی محمد دوست (۱۰۲۸۸ بازدید)
دکتر امیر حسین خوشی (۶۵۷۵ بازدید)
دکتر علی حق بین (۵۶۱۵ بازدید)
دکتر حمید رضا توکلی (۵۲۴۱ بازدید)
گلناز گودرزی (۵۱۶۰ بازدید)
دکتر لیلا حسینی (۴۹۳۵ بازدید)
دکتر حسن پاهنگ (۴۹۰۴ بازدید)
دکتر زکیه کشاورزی (۴۱۹۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...